Кушпіт Олександра Миколаївна

Кушпіт Олександра МиколаївнаАсистент кафедри

Освіта

Навчальні дисципліни

  • Технологія сушіння і захисту деревини
  • Інтелектуальна власність

 

Вибрані публікації

  1. Білей П.В., Басалига Є.В., Михайловський А.Г., Кушпіт О.М. Програма і методичні вказівки другої технологічної практики (для студентів спеціальності “Технологія деревообробки” Львів, РВЦ УкрДЛТУ, 2001 – 18с.
  2. Білей П.В., Басалига Є.В., Михайловський А.Г., Кушпіт О.М. Методичні вказівки для спрощеного розрахунку пристроїв для теплової обробки деревини. Львів, РВЦ УкрДЛТУ, 2002 – 54с.
  3. Михайловський А.Г.,Басалига Є.В., Кушпіт О.М.Методичні вказівки для курсового і дипломного проектування з дисципліни “Гідротермічна обробка і консервування деревини” Львів, РВЦ УкрДЛТУ, 2002 – 78с.
  4. Мисак Й.С.,Озарків І.М.,Джигирей В.С., Кушпіт О.М . До питання розрахунку температурно-вологісних полів у радіаційній сушарці. Теплоенергетика. Збірник наукових статей, НУ “Львівська політехніка”, 2008. – с.234-238.
  5. Ференц О.Б.,Сорока Л.Я., Петришак І.В., Копинець З.П., Кушпіт О.М. Методичні вказівки до виконання контрольного завдання з курсу ТСВ. Спеціальність 7.092002. Львів: НЛТУ України, 2009 – 40с.
  6. Андрашек Й.В., Петришак І.В., Кушпіт О.М. Технологія сушіння і захисту деревини. Лабораторний практикум. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2013.-86с.
  7. Андрашек Й.В., Білей П.В., Кушпіт О.М., Петришак І.В. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “Технологія сушіння і захист деревини” для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології”.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – с.69: іл.55, табл.8, біблігр. 12.
  8. Андрашек Й.В., Гуменюк Ж.Я., Кушпіт О.М. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “Інтелектуальна власність” для студентів денної та заочної форм навчання.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 74с.: 9