Гуменюк Жанна Ярославівна

асистент

1997, УкрДЛТУ, Технологія деревообробки

Навчальні дисципліни

 • Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
 • Інтелектуальна власність

Вибрані публікації

 1. Гуменюк Ж.Я.,Андрашек Й.В. Стандартизація та якість сушіння деревини. Науковий вісник. Вип. 13,2, Львів, УкрДЛТУ, 2003 – с. 122-124
 2. Білей П.В.,Гуменюк Ж.Я., Соколовський І.А. Нові керівні технічні матеріали з технології камерного сушіння пиломатеріалів. Світ меблів і деревини (спеціалізований науково-виробничий журнал) №3-4, 2003. – с.61-62
 3. Білей П.В.,Гуменюк Ж.Я., Соколовський І.А. Фізико-математична модель теплової обробки пиломатеріалів. Світ меблів і деревини №3 2004. – К. – с.42-43
 4. Білей П.В.,Гуменюк Ж.Я., Кулешик Я.Ф. Сушіння пиломатеріалів на основі аналізу напружено-деформівного стану деревини. Світ меблів і деревини №3, 2004. – К. – с.44-47
 5. Білей П.В.,Гуменюк Ж.Я., Соколовський І.А. Аналіз показників ефективності систем теплопостачання обладнання гідротермічної обробки пиломатеріалів. Світ меблів і деревини №4 2004. – К. – с.29-31
 6. Андрашек Й.В., Гуменюк Ж.Я., Кушпіт О.М. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “Інтелектуальна власність” для студентів денної та заочної форм навчання.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 74с.: 9 табл., бібліогр. 64.
 7. Ільків М.М., Солонинка В.Р., Гуменюк Ж.Я., Губер Ю.М. Дослідження міцності клеєних з’єднань термодеревини ясена, отриманої за технологією вакуумно-кондуктивного термічного оброблення. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць.- Львів: НЛТУ України.-2017.-№ 3.с.136-139.
 8. Губер Ю.М., Копинець З.П., Миськів Є.М., Гуменюк Ж.Я.  Дослідження зміни вологості тонких пиломатеріалів під час витримування їх за різних умов. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.Петра Василенка.-Харків: ХНТУСГ ім.Василенка.-2017, вип.
 9. Ільків М. М. Дослідження міцності клейових з’єднань термодеревини ясена, отриманої за технологією . вакуумно-кондуктивного термічного оброблення / М. М. Ільків, В. Р. Солонинка, Ж. Я. Гуменюк, Ю. М. Губер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27.3. – С. 136-139.
 10. Петришак І.В., Губер Ю.М., Гуменюк Ж.Я. Технологія і обладнання теплового оброблення деревини: Методичні вказівки. Львів: РВВ НЛТУ України, 2017.-44 с.
 11. Андрашек Й.В., Гуменюк Ж.Я. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Львів: РВВ НЛТУ України, 2017.-36 с.
 12. Гуменюк Ж.Я., Петришак І.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Львів: РВВ НЛТУ України, 2017.-28 с.