Гродзік Василь Степанович

доцент кафедри

1979, ЛЛТІ, Технологія деревообробки

Навчальні дисципліни

  • Цивільний захист
  • Охорона праці в галузі та цивільний захист

Вибрані публікації

  1. Цивільний захист : метод. вказівки до виконання лаб. робіт / розроб.: В.С.Джигирей, В.М.Сторожук, Т.В.Олянишен, В.С.Гродзік, І.А.Соколовський] ; М-во освіти і науки України. Нац. лісотехн. ун-т України. Каф. БЖД. — Львів: Нац. лісотехн. ун-т України, 2014. — 34 с.
  2. Цивільний захист : метод. вказівки до виконання розрахункової роботи «Оцінка радіаційної обстановки на об’єкті» /розроб.:В.С.Гродзік, Ю.В.Книш, В.С.Козар,Т.В.Олянишен, І.А.Соколовський, Г.В.Сомар, В.М.Сторожук,] ; М-во освіти і науки України. Нац. лісотехн. ун-т України. Каф. БЖД. — Львів: Нац. лісотехн. ун-т України, 2016. — 40 с.
  3. Гродзік В.С., Сторожук В.М., Озірків І.М., Сомар Г.В., Соколовський І.А., Методичні вказівки щодо виконання розділу «Охорона праці» випускової роботи бакалаврів, Львів: НЛТУ України, 2014.-19 с.
  4.  Гродзік В.С., Олянишен Т.В., Книш Ю.В.Правила поведінки населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану. Методичні вказівки.-Львів: НЛТУ України, 2015,-18 с.
  5.  Ділові ігри в навчальному процесі.. Частина2. Методика підготовки та проведення на прикладах імітаційних ігор./ Озарків І.М., Соколовський І.А., Сомар Г.В., Сторожук В.М.,Дерех О.І., Гродзік В.С., Козар В.С. Львів: НЛТУ України, 2017.-31 Львів: НЛТУ України, 2017.-24 с.