Губер Юрій Мирославович

кандидат технічних наук, доцент

1989, ЛЛТІ, технологія деревообробки

Наукова ступінь:

 • кандидат технічних наук
 • Рік захисту – 1998
 • Тема кандидатської дисертаціїОбгрунтування параметрів та розробка раціональних режимів вакуумно-діелектричного сушіння дубових заготовок”

Навчальні дисципліни

 • Захист деревини та деревинних конструкцій
 • Технологія сушіння і захист деревини
 • Енергозбереження в галузі

Вибрані публікації

 1. Губер Ю.М, Озарків І.М., Білей П.В. Вимірювання вологості деревини в процесах сушіння.: Метод. вказівки – Львів: ЛЛТІ, 1992. – 29 с.
 2. Білей П.В., Озарків Ю.М., Губер Ю.М. Розрахунок сушарок для деревинних та листових матеріалів. Метод вказ.- Львів: УкрДЛТУ, 2002. – 21 с.
 3. Губер Ю.М., Копинець З.П., Озарків І.М. Метод. Вказ. І контр. Питання з дисципліни „Захисне оброблення дерев’яних конструкцій”. – Львів, НЛТУУ, 2005 – 16с.
 4. Озарків І.М., Губер Ю.М., Копинець З.П., Сорока Л.Я. Основи Біовогнезахисту деревини.(Навч. Посібн.) – Львів, НЛТУУ, 2007. – 72с.
 5. Копинець З.П., Озарків І.М., Губер Ю.М. Захисне оброблення дерев’яних конструкцій. Лаборатор. Практикум. – Львів, НЛТУУ, 2007. – 56с.
 6. .Білей П.В., Озарків Ю.М., Губер Ю.М., Копинець З.П. Вакуумне сушіння деревини. Навч. Посібник – Львів, НЛТУУ, 2006. – 72с.
 7. Ільків М.М., Губер Ю.М. Експериментальне визначення межі насичення волокон термодеревини бука. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник.-  Львів: НЛТУ України.- 2013, вип.39.1.- с.89-92.
 8. Ільків М.М., Губер Ю.М. Eкспериментальні дослідження розподілу температури по товщині заготовок деревини ясена в процесі вакуумно-кондуктивного термічного оброблення. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.Петра Василенка.-Харків: ХНТУСГ ім.Василенка.-2013, вип.143.- с.144-149
 9. Копинець З.П., Губер Ю.М.  Дослідження повноти просочування деревини  сосни антисептиком DREVOSAN ACQ методом ПРХВ. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.Петра Василенка.-Харків: ХНТУСГ ім.Василенка.-2016, вип.178.- с.24-30
 10. Ільків М. М. Дослідження міцності клейових з’єднань термодеревини ясена, отриманої за технологією . вакуумно-кондуктивного термічного оброблення / М. М. Ільків, В. Р. Солонинка, Ж. Я. Гуменюк, Ю. М. Губер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27.3. – С. 136-139. 5. Губер Ю.М. . Ільків М.М. Дослідження зміни кольору деревини черешні в процесі пропарювання. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.Петра Василенка.-Харків: ХНТУСГ ім.Василенка.-2017, вип.
 11. Губер Ю.М., Копинець З.П., Миськів Є.М., Гуменюк Ж.Я.  Дослідження зміни вологості тонких пиломатеріалів під час витримування їх за різних умов. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.Петра Василенка.-Харків: ХНТУСГ ім.Василенка.-2017, вип.
 12. Губер Ю. М. Дослідження зміни кольору деревини черешні в процесі пропарювання / Ю. М. Губер, М. М. Ільків. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу». / Харків: – 2017. – С. 36–41
 13. Губер Ю.М.,Копинець З.П., Солонинка В.Р.  Методичні вказівки з проходження технологічної практики та написання звіту для студентів напряму підготовки «Деревооброблювальні технології». Львів: НЛТУ України.-2013, 12 с.
 14. Петришак І.В., Губер Ю.М., Гуменюк Ж.Я. Технологія і обладнання теплового оброблення деревини: Методичні вказівки. Львів: РВВ НЛТУ України, 2017.-44 с.
 15. Губер Ю.М., КопинецьЗ.П., Дадак Ю,Р,.  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Захист дереини та деревяних конструкцій»  для студентів спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології». Львів: НЛТУ України.-2017, 16 с.
 16. Губер Ю.М. Контрольні завдання та методичні вказівки з їх виконання для студентів спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”; 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”; 161”Хімічні технології та інженерія” з дисципліни “Основи технології деревообробки”/Ю.М.Губер, І.В.Петришак, З.П.Копинець, Є.М.Миськів, Ю.Р.Дадак-Львів: НЛТУ України, 2017.-64с.