Білей Петро Васильович

завідувач кафедри технологій сушіння і захисту деревини,

Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

E-mail: P.biley@ukr.net

Білей Петро Васильович народився 22 серпня 1940 року в с. Розтоцька Пастіль Великоберезнянського району Закарпатської області. У 1969 році закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (тепер – НЛТУ України, м. Львів). Спеціальність – «Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів», кваліфікація – «Інженер-електромеханік з автоматизації процесів деревообробки».

Доктор технічних наук з 1993 року за спеціальностями 05.21.05 – технологія і обладнання деревообробки; деревинознавство» та 05.17.08 – процеси і обладнання хімічних технологій. Докторська дисертація на тему “Технологія камерного сушіння деревини твердих листяних порід” захищена в 1993 р. у Національному університеті «Львівська політехніка». У 1995 р. присвоєно вчене звання професор по кафедрі технології клеєних матеріалів і гідротермічної обробки деревини в УкрДЛТУ (тепер – НЛТУ України, м. Львів).

Професор Білей П.В. розпочав свою трудову діяльність у 1969 р. конструктором на РЕУ «Львівенерго», пізніше – головним механіком меблевого комбінату в м. Ужгород, а потім конструктором на заводі «Полярон». З 1972 по 1975 роки навчався в аспірантурі за спеціальністю “Машини, обладнання і технологія лісопильних і деревообробних виробництв”. Кандидатську дисертацію на тему “Дослідження аеродинаміки сушильних камер з перфорованими перегородками” захистив у 1976 році.

У Львівському лісотехнічному інституті працював з 1972 р. старшим лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри. В УкрДЛТУ (тепер НЛТУ України) на посаді завідувача кафедри почав працювати з 1994 року.

Професор Білей П.В. здійснює підготовку спеціалістів за напрямом «Лісозаготівля і деревообробка», спеціальність «Технологія деревообробки». Викладає такі навчальні дисципліни за кваліфікаційними рівнями: бакалавр – «Технологія сушіння і захисту деревини», магістр – «Методологія дослідження тепломасообмінних процесів», «Теоретичні основи теплової обробки і сушіння деревини», «Масообмінні процеси деревообробки». Науково-педагогічний стаж вченого становить 42 роки.

За період 1972-2014 рр. вченим опубліковано понад 310 наукових та навчально-методичних праць, з них 6 монографій, 2 довідники, 3 підручники, 6 навчальних посібників. Основними з них є:

  1. Билей П.В. Сушка древесины твердых лиственных пород (издание второе): М.: Экология, 2002. – 224 с.
  2. Білей П.В. Теоретичні основи теплової обробки і сушіння деревини: Монографія. – Коломия: Вік, 2005. – 360 с.
  3. Білей П.В., Соколовський І.А., Павлюст В.М., Кунинець Є.П. Керівні технічні матеріали з технології камерного сушіння пиломатеріалів. Науково-практичне видання, друге, доповнене і перероблене. – Ужгород.: Карпати, 2010.-140с.
  4. Білей П.В., Кунинець Є.П., Соколовський І.А. та ін. Теорія теплової обробки деревини. Монографія. – Львів.: ЗУКЦ, 2012-200с.
  5. Білей П.В., Адамовський М.Г., Ханик Я.М., Довга Н.Д., Сорока Л.Я. Методологія наукових досліджень технологічних процесів: Підручник. – Львів: Видавничий дім “Панорама”, 2003. – 184 с.
  6. Білей П.В., Павлюст В.М. Сушіння і захист деревини: Підручник. – Львів: Ліга-Прес, 2008. – 312 с.
  7. Білей П.В., Петришак І.В., Соколовський І.А., Сорока Л.Я. Тепломасообмінні процеси деревообробки. Підручник.-Львів.: ЗУКЦ, 2013.-376с.
  8. Теплові процеси деревообробки (навчальний посібник)// Білей П.В., Озарків І.М., Максимів В.М., Соколовський І.А. та інш. –Львів: РВВ НЛТУ України, 2008. – 264 с.
  9. Сушка древесины: Справочник / Билей П.В., Алюшин С.Ж., Березовский В.Ю., Бурышев С.А. . – К.: Тристан, 2004. – 448 с.

Професор Білей П.В. був науковим керівником та відповідальним виконавцем більше 30 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Автор конструкцій обладнання і технології теплової обробки та сушіння деревини. Отримав 31 патент України на корисну модель. Підготував одного доктора та 15 кандидатів технічних наук. Керівництво аспірантурою здійснює з 1982 року.

Професор Білей П.В. також є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, членом редколегій ИВУЗ «Лесной журнал» (м.Архангельськ), збірника науково-технічних праць «Науковий вісник НЛТУ України» (мЛьвів), та міжвідомчого наукового-технічного журналу «Лісове господарство, лісова, паперова та деревообробна промисловість» (м.Львів). За видатні наукові досягнення професора Білея П.В. нагороджено медаллю “Ветеран праці”, знаком “Відмінник освіти України”. У 2009 року професору Білею В.П. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».