Історія кафедри

Cтворена в 1947 р. як кафедра лісопиляння і сушіння деревини. Вона охоплювала чотири цикли дисциплін: технологія пиломатеріалів; сушіння деревини; охорона праці; патентознавство. З такою назвою кафедра існувала до 1975 р. Завідувачами кафедри були доценти Луцевич К.В., Єфремов М.С., Міхеєв І.І., Худін К.С., Книш В.А.. Потім основні цикли дисциплін входили до складу різних кафедр, які в певні періоди очолювали доценти Книш В.А., Носовський Т.А., Білей П.В., Гербей В.М., Мацюк Р.І.. З теперішньою назвою кафедра функціонує з 1999 року.

За період з 1999р. співробітники кафедри опублікували: 2 підручника, 2 довідника, 6 монографій, 9 навчальних посібників та понад 300 наукових статей у різних фахових виданнях.

При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія з проблем гідротермічної обробки деревини та аспірантура. За цей час захищено 1 докторську та 10 кандидатських дисертацій.

 

Захист докторських та кандидатських дисертацій

За період з 1999 року на кафедрі ТС і ЗД захистили дисертації:

 

докторські

доцент Озарків Ігор Мирославович на тему “Науково-технічні основи конвективно-радіаційного сушіння деревини” у 2006 р. (науковий консультант – проф. Білей П.В.)

 

кандидатські

Кравець Ігор Петрович та тему “Ідентифікація закономірностей процесу пропарювання букових пиломатеріалів” у 2000 р. (науковий керівник – проф. Білей П.В.)

Маєвський Володимир Олександрович на тему “Вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію” у 2000 р. (науковий керівник – проф. Мацюк Р.І.)

Кулешник Ярема Федорович на тему “Закономірності внутрішніх напружень при сушінні деревини як анізотропного тіла” у 2002 р. (науковий керівник – проф. Білей П.В.)

Полоз Андрій Володимирович на тему “Підвищення ефективності конвективного сушіння пиломатеріалів (на прикладі умовного матеріалу)” у 2006 р. (науковий керівник – проф. Білей П.В.)

Соколовський Ігор Андрійович на тему “Ідентифікація закономірностей технологічних операцій процесу сушіння букових пиломатеріалів” у 2007 р. (науковий керівник – проф. Білей П.В.)

Лелюк Дмитро Іванович на тему “Закономірності впливу термічної обробки деревинностружкових плит на їх фізико-механічні та екологічні властивості” у 2007 р. (науковий керівник – проф. Білей П.В.)

Копинець Зоя Павлівна  на тему „Розроблення технології сушіння тонких пиломатеріалів з деревини дуба” у 2011р. . (науковий керівник – проф. Білей П.В.).

Кунинець Євген Павлович „Закономірності впливу параметрів процесу сушіння на якість меблевих заготовок з деревини бука у 2011р. . (науковий керівник – проф. Білей П.В.).

Микичак Борис Михайлович на тему „Закономірності фільтраційного сушіння березового шпону у пакеті” у 2013р  . (науковий керівник – проф. Білей П.В.).

Приставський Богдан Ігорович на тему „Розроблення технології конвективного сушіння деревини з використанням автономних джерел теплової енергії” . (науковий керівник – проф. Білей П.В.).