Технологія сушіння і захисту деревини

Робоча програма з дисципліни “Технологія сушіння і захисту деревини”

 

Презентації лекцій “Технологія сушіння та захист деревини”

 

Й.В. АНДРАШЕК, І.В.ПЕТРИШАК, О.М.КУШПІТ. Методичні вказівки ” Технологія сушіння і захисту деревини“.  Лабораторний практикум
Андрашек Й.В., Білей П.В., Кушпіт О.М., Петришак І.В.Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “ Технологія сушіння і захист деревини” для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології”. Частина перша
Й.В.Андрашек. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія сушіння і захисту деревини

 

Питання до модульних контролів з дисципліни “Технологія сушіння і захисту деревини”