Презентації лекцій “Технологія сушіння та захист деревини”

Тема 1
Вступна лекція

1. Предмет і задачі курсу.
2. Історичний огляд розвитку теорії і практики сушіння.

Тема 2
ВЛАСТИВОСТІ ТЕПЛОНОСІЇВ ТА
АГЕНТІВ ГІДРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ

1. Теплоносії та агенти обробки.
2. Властивості і параметри водяної пари.
3. Властивості і параметри вологого повітря.
4. Діаграми вологого повітря.
5. Процеси зміни стану вологого повітря.
6. Властивості і параметри топкових газів

Тема 3
Властивості деревини як об’єкта
теплової обробки і сушіння

1. Загальні положення.
2. Вода в деревині. Гігроскопічність деревини.
3. Густина деревини.
4. Всихання і набухання деревини.
5. Теплові і електричні властивості деревини.
6. Вплив температури і вологості деревини на її міцність.

Тема 4
Вимірювання вологості деревини

1. Методи вимірювання вологості деревини.
2. Способи прямого методу вимірювання вологості.
3.Способи непрямого методу вимірювання вологості

Тема 5
Фізичні закономірності процесів
нагрівання деревини

1. Види теплообміну та способи нагрівання деревини.
2. Фізичні закономірності конвективного нагрівання
деревини.
2.1.Стаціонарний теплообмін.
2.2.Нестаціонарний теплообмін.
3. Фізичні закономірності конвективного розморожування
деревини.

Тема 6 ТСіЗД-6, Конвективне нагрівання деревини.pdf

Тема 7

Особливості кондуктивного, радіаційного
та діелектричного нагрівання деревини

1.Кондуктивне нагрівання.
2.Радіаційне нагрівання.
3.Діелектричне нагрівання.

Тема 8

Технологія та обладнання теплової
обробки деревини

1.Теплова обробка деревини у відкритих басейнах.
2.Проварювання деревини.
3.Пропарювання деревини

Тема 9

ФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСІВ
СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

1.Способи сушіння деревини.
2.Закономірності переміщення вологи в деревині.
3.Механізм процесу сушіння деревини.
4.Визначення тривалості сушіння дереви

Тема 10.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ РЕЖИМІВСУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

1.Мета і стадії сушіння .
2. Основні режимні параметри.
3.Способи побудови режимів сушіння.
4. Вибір режиму сушіння

Тема 11

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕРМОДЕРЕВИНИ

1.Використання термодеревини
2.Технологічний процес виробництва
3.Властивості термодеревини
4. Обладнання для виготовлення термодеревини

Тема 12

Класифікація сушильного обладнання

1.Ознаки класифікації сушарок
2. Принципові схеми конвективних сушарок
3. Сушильні камери періодичної дії
4. Сушильні камери безперервної дії
5. Елементи конструкції сушильних камер

Тема 13

Теплове та циркуляційне обладнання

1. Теплове обладнання
2. Розрахунок калориферів
3. Види вентиляторів
4.Розрахунок ветиляторів
5.Елементи зволожувальної системи

Тема 14

Технологія камерного сушіння
пиломатеріалів

 1.Формування сушильних штабелів
2. Дефекти сушіння
3. Вимоги до якості сушіння пилопродукції
3. Стадії сушіння

Тема 15

 Технологічний розрахунок сушильних камер

 1.Тривалість сушіння пиломатеріалів
2. Визначення продуктивності сушильних камер
3.Розрахунок кількості сушильних камер

Тема16

 Атмосферне сушіння пиломатеріалів

 1.Загальні положення
2.Формування сушильних штабелів
3.Тривалість атмосферного сушіння

Тема 17

 Спеціальні способи сушіння

 1.Основи сушіння під тиском
2. Вакуумно-конвективні камери
3.Вакуумне сушіння в перегрітій парі
4.Сушильні камери з тепловими помпами

Тема 18

 Cушіння деревини в електромагнітному полі

 1. Індукційне сушіння
2. Сушіння інфрачервоними променями
3.Діелектричне сушіння
4.Вакуумно-діелектричне сушіння

Тема 19

 Сушіння подрібненої деревини

 1.Барабанні сушарки
2. Аерофонтанне сушіння
3.Стрічкові сушарки
4.Тепловий розрахунок сушарок

Тема 20

 Сушіння шпону

 1.Класифікація сушарок
2. Роликові сушарки
3.Стрічкові сушарки
4.Продуктивність сушарок

Тема 21

 Системи автоматичного контролю
та управління камерами

 1.Загальні положення
2.Прилади для вимірювання параметрів
середовища в сушильній камері
3.Виконавчі механізми
3.Управління сушильною камерою

Тема 22

 Види руйнувань деревини при її зберіганні та експлуатації.

 1.Фактори руйнування деревини
2.Класифікація дереворуйнуючих грибів
3.Дереворуйнуючі комахи

Тема 23

 Технологія та обладнання для просочування деревини

 1.Методи боротьби з деревоточильниками
2.Методи просочування деревини
3. Термічне оброблення деревини

Тема 24

 Енергозбереження

 1.Структура відходів деревини
2.Характеристика котельного обладнання
3.Теплові витрати при сушінні пилопродукції
4.Конструкція огороджень сушильних камер