Методична література

mvsysh Й.В. АНДРАШЕК, І.В.ПЕТРИШАК, О.М.КУШПІТ. Методичні вказівки ” Технологія сушіння і захисту деревини“.  Лабораторний практикум
mv-sush1 Андрашек Й.В., Білей П.В., Кушпіт О.М., Петришак І.В.Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни “ Технологія сушіння і захист деревини” для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології”. Частина перша
kr-sush Й.В.Андрашек. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія сушіння і захисту деревини
Андрашек Й.В., Гуменюк Ж.Я, Кушпіт О.М. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Інтелектуальна власність»
Гуменюк Ж.Я., Петришак І.В.  Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація
Губер Ю.М., Копинець З.П. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія сушіння і захисту деревини
Копинець З.П., Озарків І.М., Губер Ю.М. Лабораторний практикум з дисципліни “Захисне оброблення дерев’яних конструкцій
Озарків І.М., Губер Ю.М., Сорока Л.Я., Копинець З.П. Основи біовогнезахисту деревини. Навчальний посібник
Андрашек Й.В., Гуменюк Ж.Я. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація
Практичний посібник з енергозбереження
Данилов О.Л., Костюченко П.А. Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов (2006)
П.В. Білей, І.М. Озарків, Ю.М. Губер та ін. Вакуумне сушіння деревини. Навчально-методичний посібник
Білей П.В. Керівні технічні матеріали з технології камерного сушіння пиломатеріалів
Білей П.В., Адамовський М.Г., Ханик Я. та ін. Методологія наукових досліджень технологічних процесів. Підручник
Білей П.В., Павлюст В.М. Сушіння та захист деревини. Підручник
Білей П.В., Павлюст В.М. Сушіння  деревини. Навчальний посібник
Билей П.В. Сушка древесины твердых лиственных пород 
Білей П.В. Теоретичні основи теплової обробки та сушіння деревини. Монографія
Теорія теплової обробки деревини. За редкцією проф. Білея П.В. Монографія
Тепломасообмінні процеси деревообробки. За редакцією П.В. Білея. Підручник