Конспект лекцій “Інтелектуальна власність”

ivl1
Лекція 1. Інтелектуальна власність в Україні
 1. Роль ІВ в соціально-економічному розвитку України .
 2. Виникнення, становлення і розвиток поняття ІВ.
 3. Законодавство України про інтелектуальну власність
 4. Державне управління інтелектуальною власністю.
 5. Міжнародні організації з інтелектуальної
  власності.
Лекція 2. Авторське право
 1. Об’єкти авторського права.
 2. Суб’єкти авторських відносин.
 3. Майнові і немайнові (особисті) права авторів.
 4. Право на авторську винагороду.
Лекція 3. Об’єкти промислової власності
 1. Загальні положення.
 2. Автори і власники охоронних документів.
 3. Використання промислової власності.
Лекція.4 Одержання охоронних документів на об’єкти промислової власності
 1. Оформлення прав на винахід і промисловий зразок.
 2. Оформлення прав на товарний знак.
 3. Патентування в іноземних державах.
 4. Оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію .
Лекція 5. Право на науково – технічну  інформацію
 1. Значення, види та зміст науково-технічної інформації.
 2. Зміст права на науково-технічну інформацію.
 3. Право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію
Лекція 6.Договори   на   створення  і  використання   об’єктів  інтелектуальної  власності
 1. Ліцензії на право користування об’єктами  інтелектуальної власності.
 2. Авторські договори.
 3. Договори на створення і використання результатів  науково – технічної діяльності.
 4. Договори на роботи і послуги по забезпеченню  науково – технічною інформацією.
Лекція 7. Економіка інтелектуальної   власності
 1. Мета  і основні способи  комерціалізації.
 2. Оцінка  вартості прав на об’єкти  інтелектуальної власності.
 3. Економічна ефективність запровадження ОПІВ.
 4. Інноваційна діяльність