Про ліцензування спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища”

Наказом  МОН України № 139-л  від  21.02.2018 р., згідно до  протоколу №86/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України  від 21  лютого 2018 р. № 86/2  Державному вищому навчальному закладу «Національний лісотехнічний університет України» видано ліцензію розширення провадження  освітньої діяльності за спеціальністю

183 “Технології захисту навколишнього середовища” 


з ліцензійним обсягом 50 осіб за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Підготовку проводить кафедра “Технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій