Освітня та наукова діяльність

 • Стрічкова сушарка ATSS-800
  Стрічкова сушарка ATSS-800

Кафедра готує фахівців за спеціальністю:
Бакалавр:
 • 187 Деревообробні та меблеві технології
  (4 роки навчання)
Магістр:
 • 187 Деревообробні та меблеві технології (спеціалізація Технології деревообробки)
  (1,5 року навчання).

Підготовка бакалаврів здійснюється на базі середньої освіти та  за скороченим терміном для випускників технікумів та коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю „Обробка деревини” (на держбюджет) та іншими спеціальностями (на контракт).

Кафедра бере участь в підготовці фахівців усіх спеціальностей університету за денною і заочною формою навчання.

Тематика наукових досліджень

Тематика наукових досліджень кафедри відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки, зокрема першому напрямку – фундаментальні дослідження з найважливіших (для деревообробної галузі промисловості) проблем природничих наук. Вказаний напрямок базується на основі досліджень і розробки прогресивних енерго- і матеріалоощадних технологій та сучасного обладнання в лісопильно-деревообробному виробництві, в процесах сушіння, теплової та захисної обробки деревини. Проведено дослідження та розроблено рекомендації щодо впровадження енергозберігаючих технологій сушіння пиломатеріалів.

Кафедра ТЗНС і Д, БЖД та СК ефективно використовує в своїх наукових дослідженнях експериментальні установки, на яких були виконані кандидатські дисертації співробітниками, аспірантами і здобувачами кафедри. Зокрема, на кафедрі успішно використовуються експериментальні установки по дослідженню конвективного і вакуумно-діелектричного сушіння деревини, термічного оброблення деревинних композиційних матеріалів і термічної модифікації масивної деревини.

Тематика наукової і науково-технічної діяльності кафедри ТЗНС і Д, БЖД та СК відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України, зокрема проводяться дослідження за такими пріоритетними напрямками:
 1. Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології.
 2. Функціональні дослідження із найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук, збереження навколишнього середовища (довкілля).
 3. Розвиток теорії еколого-енергоощадного оброблення деревни та деревинних матеріалів.

В рамках вказаних напрямків на кафедрі проводяться такі дослідження:
– теоретичних основ використання нетрадиційних та відновлювальних джерел теплової енергії в лісопромисловому комплексі;
– віброакустичних режимів деревообробних та меблевих підприємств;
– антропогенного та техногенного впливу на довкілля;
– методів забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій;
– техніки та технології біовогнезахисту деревини та дерев’яних конструкцій, а також дерев’яних домобудівельних елементів;
– дослідження і розробки прогресивних енерго- і матеріалоощадних технологій та сучасного обладнання в процесах сушіння, теплової та захисної обробки деревини.

На кафедрі діють науково-дослідна лабораторія з проблем гідротермічної обробки деревини та термічної модифікації деревини та аспірантура.

На кафедрі читаються такі основні дисципліни:
– “Технологія сушіння і захисту деревини”;
– “Метрологія, стандартизація і сертифікація”;
– “Інтелектуальна власність”;
– “Захист деревини та дерев’яних конструкцій”;
– “Безпека життєдіяльності”;
– “Основи охорони праці”;
– “Охорона праці в галузі”;
– “Цивільний захист”;
– “Основи техноекології”.

З метою тісного поєднання навчального процесу із практикою, тобто умовами промислового виробництва, в ньому були задіяні передові підприємства галузі м. Львова, та різних регіонів України, а також навчально-експериментальні майстерні університету.

Викладачі кафедри надають консультації щодо виконання розділів “Охорона праці” у випускних роботах бакалаврів та магістерських роботах студентів усіх інститутів НЛТУ України.