Кафедра ТЗНС і Д, БЖД та СК

 • Колектив кафедри сушіння та захисту деревини
  Колектив кафедри сушіння та захисту деревини
 • На екскурсії
  На екскурсії
 • Сучасна сушильна камера
  Сучасна сушильна камера
 • Шкідники деревини
  Шкідники деревини

Освітня   діяльність   кафедри
Напрям   підготовки   та   спеціальності.
Бакалавр:
 • 6.051801 Деревооброблювальні технології
  (4 роки навчання)
Магістр:
 • 8.05180101 Технології деревообробки
  (1,5 року навчання).

Підготовка бакалаврів здійснюється на базі середньої освіти та  за скороченим терміном для випускників технікумів та коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста напряму підготовки „Деревооброблювальні технології

 

Тематика наукових досліджень

Тематика наукових досліджень кафедри відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки, зокрема першому напрямку – фундаментальні дослідження з найважливіших (для деревообробної галузі промисловості) проблем природничих наук. Вказаний напрямок базується на основі досліджень і розробки прогресивних енерго- і матеріалоощадних технологій та сучасного обладнання в лісопильно-деревообробному виробництві, в процесах сушіння, теплової та захисної обробки деревини. Проведено дослідження та розроблено рекомендації щодо впровадження енергозберігаючих технологій сушіння пиломатеріалів (науковий керівник – д.т.н., проф. Білей П.В.).

Кафедра ТЗНС і Д, БЖД та СК ефективно використовує в своїх наукових дослідженнях експериментальні установки, на яких були виконані кандидатські дисертації співробітниками, аспірантами і здобувачами кафедри. Зокрема, на кафедрі успішно використовуються експериментальні установки по дослідженню конвективного і вакуумно-діелектричного сушіння деревини, термічного оброблення деревинних композиційних матеріалів і термічної модифікації масивної деревини.